นโยบายและการรับประกัน

สำหรับสินค้า และ เครื่องประดับ-สั่งทำ ทุกชิ้นของทางร้าน ทางเรามีใบรับประกันสินค้าให้ และ สินค้าทุกชิ้นจากทางร้านท้าวสยามใช้เพชรแท้ อัญมณีแท้ ทองคำแท้ ในการผลิตตามมาตรฐาน (ถ้าเป็นเครื่องประดับ-สั่งทำลูกค้าสามารถเลือกเกรดของเพชร/อัญมณี และใบ Certificate GIA/HRD เองได้ แต่ อาจจะมีบางกรณีที่ลูกค้าขอให้ทางร้านใช้อัญมณีเทียมในการผลิตงานสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากถ้างานตัวไหนใช้อัญมณีเทียมทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแน่นอน)


ระยะเวลาการรับประกัน

สินค้าแต่ละชนิดมีระยะเวลา และ สัญญาการรับประกันที่ไม่เหมือนกัน ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนซื้อหรือสั่งทำสินค้า
หมายเหตุ หากพบว่าสินค้า มีการถูกนำไปดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ซ่อมจากที่อื่นมา จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

นโยบายการซ่อมสินค้า

โดยทั่วไป สินค้า และ เครื่องประดับ-สั่งทำ ทุกชิ้นของทางร้านเราจะมีการรับประกันคุณภาพ โดยหากการพิสูจน์พบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตของทางร้านเอง โดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน ทางร้านยินดีซ่อมให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการการ แต่ถ้าหากเป็นการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้าเอง ในกรณีนี้ทางเราจะต้องคิดค่าบริการในซ่อมตามสภาพจริง โดยทางร้านจะมีส่วนลดพิเศษให้ตามแต่ละกรณี แต่โดยปกติแล้วทางร้านจะให้คุณลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าอย่างละเอียดและเซ็นรับสินค้าก่อนส่งมอบทุกครั้งอยู่แล้ว

ตัวอย่างข้อบกพร่องที่เกิดจากทางร้าน: เช่น เลี่ยมพระไม่กระชับกับแกนกลางมากพอ จึงทำให้พระขยับหลุดออกจากแกนกลาง, ในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตของทางร้าน ตัวสินค้าจะต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายภายนอกและภายใน โดยทางร้านจะใช้รูปภาพและหลักฐานในการตรวจสอบ

ตัวอย่างการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน: เช่น ทำสินค้าตก หรือ กระแทก หรือ ทำความเสียหายอื่นๆ จึงเป็นเหตุให้ตัวเรือนชำรุด ผิดรูป ซึ่งอาจส่งผลให้อัญมณีหลุดหาย ในกรณีตัวอย่างแบบนี้ ทางร้านจะคิดค่าบริการซ่อมตามสภาพจริง โดยทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่ออัญมณีที่หลุดหายไป

นโยบายการขายคืนสินค้า

สินค้าแต่ละชนิดจะมีนโยบายการขายคืนที่ไม่เหมือนกัน ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนซื้อหรือสั่งทำสินค้า

แต่โดยทั่วไปแล้วหากเป็นสินค้าที่ผลิตจากทางร้านเอง ทางร้านรับซื้อคืนด้วยราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้ว เพราะทางร้านเรามั่นใจในคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ หากพบว่าสินค้า มีการถูกนำไปดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ซ่อมจากที่อื่นมา ทางร้านจะต้องขอทำการประเมินสภาพของสินค้าใหม่หมด และทำการประเมินราคาตามสภาพ ทั้งนี้ทางร้านของสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อคืน หากพบว่ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆก็ตามของสินค้า เพราะ วัสดุและคุณภาพอาจไม่ผ่านมาตรฐานของทางร้าน นอกจากนี้อาจจะมีสินค้าบางประเภทหรือสินค้าบางชิ้นที่ทางร้านของสงวนสิทธิ์ไม่รับขายคืน โปรดสอบถามข้อมูลจากทางร้านก่อนซื้อ

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าแต่ละชนิดจะมีนโยบายการเปลี่ยนคืนที่ไม่เหมือนกัน ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนซื้อหรือสั่งทำสินค้า

แต่โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนสินค้านั้น จะต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า แต่หากในกรณีสินค้าผ่านการตรวจสอบและพิสูจน์แล้วว่าของบกพร่องเกิดจากการผลิตของทางร้านจริง (ทางร้านจะใช้รูปภาพ,หลักฐานและเครื่องมือประกอบการตรวจสอบ) ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้าคืนเป็นสินค้าตัวอื่นที่มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่า (โดยหากเปลี่ยนกับสินค้าที่ราคาสูงกว่า ลูกค้าอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างที่เหลือของการเปลี่ยนสินค้า

หมายเหตุ หากพบว่าสินค้า มีการถูกนำไปดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ซ่อมจากที่อื่นมา หรือ มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆก็ตาม ทางร้านของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืน เพราะ วัสดุและคุณภาพอาจไม่ผ่านมาตรฐานของทางร้าน

นโยบายการเทิร์นสินค้า

ลูกค้าสามารถนำสินค้าที่เคยซื้อหรือสั่งทำกับทางร้านมาเทิร์นเป็นสินค้าหรืองานสั่งทำตัวใหม่ได้ โดยหลักการคิดจะเหมือนกับการที่ลูกค้านำสินค้ามาขายคืนให้กับทางร้าน และซื้อหรือสั่งทำสินค้าตัวใหม่ เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ทางร้านจะประเมินราคาพิเศษให้กับลูกค้า และอาจจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้กับลูกค้า

หมายเหตุ หากพบว่าสินค้า มีการถูกนำไปดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ซ่อมจากที่อื่นมา หรือ มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆก็ตาม ทางร้านของสงวนสิทธิ์ไม่รับเทิร์นสินค้า เพราะ วัสดุและคุณภาพอาจไม่ผ่านมาตรฐานของทางร้าน

นโยบายบริการหลังการขาย

– ปรึกษาและนำแนะการเก็บรักษาฟรีตลอดการใช้งาน
– ขัด ล้าง ทำความสะอาดฟรีตลอดการใช้งาน
– ส่งสินค้าให้ฟรี ปลอดภัย 100%

หมายเหตุ

ในทุกนโยบาย ลูกค้าต้องนำสินค้ามาพร้อมกับหลักฐานการซื้อต้นฉบับ
นโยบายต่างๆของทางร้านอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

error: Thaosiam ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล
Scroll to Top