5 วิธีวัดไซส์แหวน ขนาดแหวน

5 วิธีวัดไซส์แหวน ขนาดแหวน

ในปัจจุบันหากคุณลูกค้าต้องการสั่งซื้อแหวนทางช่องทาง online ต่างๆ สิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยคือ คุณลูกค้าต้องรู้ขนาดไซส์แหวนที่ตัวเองใส่ก่อน เพราะฉะนั้นเราเลยจะมาแนะนำวิธีการวัดไซส์แหวน ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทั้ง5วิธี พร้อมแนะนำเทคนิคในการวัดขนาดแหวน ขนาดนิ้วมือ วิธีเทียบตารางขนาดไซส์แหวน และข้อควรระวังต่างๆในการวัด

วิธีวัดไซส์แหวนจะมี 5 วิธีหลัก

 • 1. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวนวงเดิม
 • 2. วัดความยาวรอบนิ้วด้วยกระดาษ
 • 3. วัดโดยใช้ พวงห่วงวัดไซส์แหวน หรือ กระบองวัดขนาด
 • 4. วัดไซส์ที่ร้านทอง ร้านเครื่องประดับ โดยตรง
 • 5. ใช้ App วัดขนาดแหวน

ทางร้านขอสรุปสั้นๆเป็นกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ลูกค้าไม่เคยชินกับการสวมใส่แหวน
  • [แนะนำ ดีที่สุด 10/10] ใช้วิธีที่4 คือ ไปวัดขนาดที่ร้านเลย เพราะพนักงานจะได้ช่วยแนะนำได้ดีที่สุด
 • กรณีที่ลูกค้าใส่แหวนเป็นประจำอยู่แล้ว
  • กรณีมีแหวนเดิม
   • [แนะนำ] ใช้วิธีที่ 3 คือ ใช้กระบองวัดเลย จะแม่นยำสุด
   • [แนะนำรองลงมา] ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้ใช้ วิธีที่1 แทน คือ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนวงเดิม
  • กรณีไม่มีแหวนเดิม
   • [แนะนำ] ใช้วิธีที่ 3 คือ ใช้พวงวัดไซส์แหวน
   • [ไม่แนะนำ ผิดพลาดบ่อย] ถ้าไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้ วิธีที่2 คือ ใช้กระดาษวัดรอบนิ้วแทน


วิธีวัดไซส์แหวนจากแหวนวงเดิม

วิธีที่1 วัดไซส์แหวนจากขนาดแหวนวงเดิม

วิธีนี้เป็นการนำแหวนวงเดิมที่ใส่พอดีอยู่แล้วมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของแหวน แล้วนำไปเทียบกับตารางไซส์แหวน เพื่อเปรียบเทียบไซส์แหวน
หมายเหตุ: ไซส์แหวนในประเทศไทยจะใช้มาตรฐานตาม EU standard size

ขั้นตอน

 • นำไม้บรรทัด วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในตรงจุดกึ่งกลางของแหวน (วัดจาก “ขอบวงในด้านซ้าย” ไปยัง “ขอบวงในด้านขวา”)
  • **ย้ำว่าขอบด้านใน ไม่ต้องรวมความหนาก้านแหวน** ให้ดูตามรูปตัวอย่าง
 • นำผลลัพธ์ที่ได้ เทียบกับค่าในตารางไซส์แหวน
 • ยกตัวอย่าง เช่น  วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง(วงใน) = 21 mm เมื่อเทียบตารางจะได้ไซส์แหวน (EU size) = 66
  • กรณีวัดได้ไม่เต็มไซส์ เช่น 15.5 mm (อยู่ระหว่าง size 48 และ 49) ให้ปัดขึ้นเป็น size 49

ข้อดี

 • มีความแม่นยำสูง เนื่องจากเป็นการวัดขนาดจากแหวนที่คุณลูกค้าสามารถได้พอดีอยู่แล้ว

ข้อควรระวัง

 • ต้องพยายามวัดที่จุดกึ่งกลางของแหวน หากวัดเลยสูงขึ้นไปจากกึ่งกลาง หรือ ต่ำลงจากกึ่งกลาง อาจได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อน
 • หากแหวนเก่า หรือ ชำรุดเสียรูปทรง (บุบ งอ ไม่กลม) อาจจะได้ผลลัพธ์ที่คาดเคลื่อน

วิธีวัดขนาดแหวน โดยการวัดความยาวรอบนิ้ว

วิธีที่2 วัดความยาวรอบนิ้วด้วยกระดาษ หรือ สายวัด (ไม่แนะนำ)

สำหรับคนที่ไม่มีแหวนวงเดิม วิธีนี้จะเป็นการวัดไซส์แหวนโดยการนำแผ่นกระดาษหรือสายวัดมาพันรอบนิ้วแล้ววัดความยาวรอบนิ้วโดยตรง

ขั้นตอน

 • ตัดกระดาษเป็นเส้น กว้างประมาณ 0.5 cm ยาวประมาณ 15 cm หรือ ใช้สายวัด (ไม่แนะนำวัสดุที่ยืดหยุ่น เช่น เชือก)
 • นำมาพันรอบนิ้ว (พันให้รู้สึกว่ารัดแน่น แต่ไม่ใช่แน่นจนเนื้อปลิ้นออกมามาก)
 • นำปากกามาแต้มจุดที่กระดาษมาตัดบรรจบกันกับปลายกระดาษ
 • นำไม้บรรทัดมาวัดความยาว จากปลายกระดาษด้านที่พัน ถึง จุดที่แต้มไว้
 • นำค่าเทียบตาราง
 • ยกตัวอย่าง เช่น วัดได้ 50 mm จะได้ไซส์แหวน (EU size) = 50
  • กรณีวัดได้ไม่เต็มไซส์ เช่น ได้ 53.8 (ระหว่าง size 53 และ 54) ให้เลือกปัดขึ้นเป็น size 54 เลย

ข้อเสีย

 • มีโอกาสผิดพลาดสูง เนื่องจากแต่ละคน พันกระดาษรอบนิ้วแน่นไม่เท่ากัน บางคนพันแน่นเกินไป บางคนพันหลวมเกินไป
 • สำหรับบางคนที่ข้อนิ้วใหญ่ หากวัดขนาดเล็กเกินไป อาจจะใส่ไม่ผ่านข้อนิ้วได้

วิธีใช้กระบองวัดไซส์แหวน
วิธีใช้พวงวัดไซส์แหวน ขนาดแหวน

วิธีที่3 ใช้พวงวัดไซส์แหวน หรือ กระบองวัดไซส์ (แนะนำ)

หากคุณเป็นคนที่สวมใส่แหวนและซื้อแหวนทาง Online บ่อย แนะนำให้ซื้อพวงหรือห่วงวัดขนาดแหวน และ กระบองวัดไซส์ เพราะเป็นวิธีที่แม่นยำมากที่สุด

กรณีที่1: ลูกค้ามีแหวนเดิมที่ใส่พอดีอยู่แล้ว ให้ใช้กระบองวัดเลย โดยจะต้องดูที่ไซส์จากตำแหน่งขอบล่างของแหวน (ห้ามดูจากตำแหน่ง ขอบบน หรือ กึ่งกลางแหวน เพราะจะได้ผลลัพธ์ที่ผิดผลาด โดยเฉพาะแหวนที่ก้านแหวนใหญ่)

กรณีที่2: ลูกค้าไม่มีแหวนเดิม ให้ใช้พวงห่วงแหวนวัดเบอร์นิ้วเลย

ในการใช้พวงวัดขนาดนิ้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าเบอร์ไหนที่ใส่แล้วจะพอดีมากที่สุด?
ตอบ: ขนาดต้องใหญ่พอที่จะผ่านข้อนิ้วได้ หลังจากใส่แล้วจะต้องรู้สึกว่าแน่นถอดออกค่อนข้างยากนิดหน่อย ติดข้อนิ้วบ้าง แต่ยังต้องสามารถบิดๆหมุนๆถอดออกได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้สบู่หรือโลชั่นมาช่วย (ถ้าหากรู้สึกว่าถอดออกง่ายเลย แสดงว่าไซส์อาจจะหลวมเกินไป)

ควรวัดขนาดนิ้วตอนช่วงเวลาไหนของวันดี?
ตอบ:

 • ควรวัดในช่วงบ่ายของวัน (ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ลองวัดหลายๆช่วงเวลาและนำมาเทียบกัน)
 • ไม่ควรวัดช่วงเช้า เนื่องจากในช่วงเช้าร่างกายจะมีอุณหภูมิต่ำ ความดันโลหิตต่ำ ขนาดนิ้วจะหดเล็กลง
 • ไม่ควรวัดหลังจากทำกิจกรรมหนัก (อะไรก็ตามที่รู้สึกเหนื่อย เช่น ยกของ ขนของ เป็นต้น) เพราะ ความดันโลหิตจะสูง นิ้วจะบวมใหญ่ขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ควรซื้ออุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ขนาดที่แม่นยำถูกต้อง ในปัจจุบันมีวัสดุทั้งพลาสติกและโลหะในราคาที่ไม่สูง แนะนำว่าให้สั่งซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ช่างทองต่างๆโดยเฉพาะจะดีที่สุด
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์วัดแม่นยำไหม?
  • กรณี พ่วงหรือห่วงวัดขนาด ให้ลองจิตนาการว่าห่วงคือแหวนจริงๆ แล้วนำมาวัดขนาดตามวิธีที่1 และ เทียบตารางดูว่าให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องไหม
  • กรณี กระบอกวัดไซส์ ก็ให้ลองนำแหวนที่รู้ size อยู่แล้ว (หรือจะลองวัดไซส์ตามวิธีที่1 ดูก็ได้) มาวัดในกระบอง เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องไหม

บริการวัดขนาดไซส์แหวน

วิธีที่4 วัดขนาดไซส์ที่ร้านทอง ร้านเพชร (แนะนำที่สุด)

ในกรณีที่ลูกค้าไม่รู้ไซส์นิ้วตัวเอง และ ไม่ค่อยได้สวมใส่แหวน แนะนำให้นำมาวัดที่ร้านจะดีที่สุด เพราะว่า จะมีพนักงานคอยแนะนำอย่างมืออาชีพว่า ไซส์เบอร์ไหนมีขนาดที่เหมาะสมพอดีที่สุด ไม่แน่นเกินไป ไม่หลวมเกินไป เพราะแหวนแต่ละประเภทก็ต้องการการประเมินไซส์ไม่เท่ากัน

ยกตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าคนๆเดียวกันนิ้วเดียวกัน ถ้าเป็นแหวนที่ก้านแหวนกว้าง ก็อาจจะเลือกเบอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้ใส่สบายมากขึ้น แต่ถ้าหากเป็นแหวนก้านเล็กๆ เช่น ก้านลวด ก็จะแนะนำให้เลือกไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยเพื่อไม่ให้หลวมหลุดง่าย (สมมติแหวนไซส์เดียวกัน แหวนก้านเล็กๆบางๆ เวลาทำออกมาใส่จริงจะรู้สึกว่า หลวมมากกว่า แหวนที่ก้านแหวนกว้าง)

นอกจากนี้ตามร้านต่างๆจะใช้อุปกรณ์ที่มี standard มาตรฐานสูงจึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะแม่นยำ

หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน แนะนำว่าให้ไปลองวัดขนาดตามร้านทองสาขาใกล้บ้านได้ ยังไงก็จะดีกว่าการวัดด้วยตนเองครับ


วิธีที่5 ใช้ App วัดขนาดแหวน (ไม่แนะนำ)

ในปัจจุบัน มี application สำหรับใช้วัดขนาดแหวนหลาย App แต่จากประสบการณ์ที่ลูกค้าหลายท่านใช้มา ส่วนมากจะได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนจากหลายๆปัจจัย ทั้งวิธีใช้ มุมองศาในการมอง ความตื้นลึก แสงเงา และ อื่นๆ ทางร้านจึงไม่ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้


บทสรุป

ถ้าให้เรียง วิธีวัดไซส์แหวน ทั้ง5วิธี ตามความแม่นยำ จากดีที่สุด ไป แย่ที่สุด จะได้ดังนี้
หมายเหตุ: ข้อสรุปนี้มาจากประสบการณ์ของทางร้านเท่านั้น ผู้อ่านหรือร้านอื่นๆ อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้

 • [ดีที่สุด]
  • วิธีที่4 วัดขนาดแหวนที่ร้านทอง/ร้านจิวเวลรี่
  • วิธีที่3 ใช้พวงวัดไซส์แหวน/กระบองวัดไซส์แหวน
  • วิธีที่1 วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงเดิม แล้วนำไปเทียบตารางไซส์แหวน
  • วิธีที่2 วัดขนาดรอบนิ้วด้วยกระดาษ แล้วเทียบกับตารางขนาด
  • วิธีที่5 ใช้ Application
 • [แย่ที่สุด]

Content Protection by DMCA.com
error: Thaosiam ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล
Scroll to Top